Links


Lotus Zencentra Nederland

Met het oog op onderlinge uitwisseling, inspiratie, samenwerking en wederzijdse ondersteuning legt Zen Centrum Oisterwijk actief contact met andere zencentra in Nederland.

Momenteel hebben een aantal zencentra zich verenigd onder de naam Lotus Zencentra Nederland – herkenbaar aan het logo van de Lotusbloem. De zencentra werken elk vanuit een eigen visie en benadering aan het vormgeven van zen. Vanuit de diepe en gedeelde wens om ‘mededogen’ en ‘wijsheid voorbij alle wijsheid’ steeds opnieuw gestalte te geven, ontmoeten en inspireren de zencentra elkaar waar mogelijk.

Op 7 juni 2015 vond de eerste gezamenlijke Sanghadag van de Lotus Zencentra Nederland plaats.

Voor informatie over de andere zencentra:

Zen Centrum Arnhem

Zen Centrum Den Bosch

Zen Centrum Eindhoven

Zen Centrum Groningen

Zen Centrum Nijmegen

Overige links

Textielatelier (meditatiekussens)