Zen


boeddhastaandEr bestaat geen eenduidige definitie van zen; het heeft vele betekenissen. Zen is onlosmakelijk verbonden met het zenboeddhisme, een stroming in het Boeddhisme die de nadruk legt op beoefening van meditatie en aandacht. 

Zen is, met alle aandacht, aanwezig zijn daar waar je bent en in wat je doet, op elk moment van de dag. Dan kan je je beter verhouden tot hetgeen zich voordoet en bewuster keuzes maken. Dit is niet zo makkelijk omdat zich de hele dag allerlei dingen voordoen en onze gedachten ons steeds afleiden van waar we mee bezig zijn. Ook bevindt ons denken zich vaak in het verleden, of in de toekomst en is het maar moeilijk om ons te concentreren op hier en nu. 

Wij maken in ons leven van alles mee en alles verandert voortdurend, zowel in onszelf als om ons heen. Zen is ook leren gelukkig te zijn in alle omstandigheden, je niet vast te grijpen aan mooie momenten en nare gebeurtenissen te vermijden, maar je in alle omstandigheden goed te voelen.

Het ontwikkelen van aandacht leidt tot bewustwording, tot een open en onbevooroordeelde kijk zodat je echt kan gaan zien wat er gaande is en steeds bewustere keuzes maakt. Hierdoor leef je efficiënter en gelukkiger, zowel in het werk als in je persoonlijke leven. 

De belangrijkste oefening is zazen [zitten in aandacht], de oefening om te komen tot grotere concentratie en te leren zien wat je steeds afleidt van het hier en nu. Maar we oefenen ook met lopen, spreken en thee drinken in aandacht.

De rivier van het leven stroomt tussen de oevers van pijn en plezier.
Alleen als het verstand weigert met het leven mee te stromen en
zich vastklampt aan de oevers wordt het een probleem.
Meestromen met het leven betekent acceptatie; 

laten komen wat komt, en laten gaan wat gaat.
 Nisargadatta Maharaj